kembali ke pelajaran

Bentuk postfix dan prefix

Berapa nilai final dari semua variabel a, b, c dan d setelah kode berikut?

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

Jawabannya adalah:

  • a = 2
  • b = 2
  • c = 2
  • d = 1
let a = 1, b = 1;

alert( ++a ); // 2, bentuk prefix mengembalikan nilainya
alert( b++ ); // 1, bentuk postfix mengembalikan nilai lamanya

alert( a ); // 2, diinkremen sekali
alert( b ); // 2, diinkremen sekali